PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMK NEGERI 1 PALOPO

NO NIK NIP NUPTK NAMA JENIS KELAMIN  
21 121 121 6453 7506 5230 0043 RACHEL PADANG, S.Pd Perempuan
22 122 122 4538 7466 5020 0013 HILAL THAHA, S.Pd, M.Si Laki-laki
23 123 123 6161 7446 4630 0023 Dra. ERMY Perempuan
24 124 124 7162 7456 4830 0023 Dra. SURYATI MATTALITTI Perempuan
25 125 125 9157 7466 4730 0013 ROSALINA PAINDA, S.Pd Perempuan
26 126 126 4460 7396 4020 0012 Drs. MUH. HUSNUL N Laki-laki
27 127 127 4948 7556 5720 0022 KHAIRAL, S.Pd Laki-laki
28 128 128 7333 7546 5620 0023 ISMAIL ANGKARAN, S.Pd Laki-laki
29 129 129 0254 7446 4820 0013 PETRUS CUIDO TATO, S.Pd Laki-laki
30 130 130 0444 7556 5620 0013 RUSTAM MASSIKKI, S.Pd Laki-laki
31 131 131 9659 7516 5230 0022 SABRIAH, S.Pd Laki-laki
32 132 132 7154 7526 5430 0033 ASNIDA, S.Pd Perempuan
33 133 133 9437 7556 5630 0042 HILDA, S.Pd Perempuan
34 134 134 3855 7576 5720 0002 HIDZFAR THAHA, S.Pd Laki-laki
35 135 135 5349 7416 4230 0033 MATARIWAI, SE Perempuan
36 136 136 6541 7526 5430 0033 INNAHA HASNAWATI, S.Pd Perempuan
37 137 137 0542 7546 5630 0042 MARHAENI, S.Pd Perempuan
38 138 138 0241 7546 5520 0023 MUHAMMADONG, SE Laki-laki
39 139 139 7938 7566 5830 0052 HASRIANI UMAR, S.Pd.I Perempuan
40 140 140 6460 7506 5220 0013 BURHAN RONDIS BEDDU, S.Pd Laki-laki